VetitëRuan bazën e të dhënave në dosjet lokale dhe në rrjet

Dergon automatikisht bazën e të dhënave në FTP server.

Dergon automatikisht bazën e të dhënave në Dropbox, Google Drive.

Kompresoni kopjen e bazës së të dhënave duke përdorur zipin e integruar.

Kripton kopjen e bazës së të dhënave duke perdorur encryption AES-256

Ruan bazën e të dhënave në orar të caktuar

Pamje te programit

 • SQLAutoBackupCloud
 • SQLAutoBackupCloud Settings
 • SQLAutoBackupCloud Logs
 • SQLAutoBackupCloud Add Schedule Job
 • SQLAutoBackupCloud Connection
 • SQLAutoBackupCloud FTP Settings
 • SQLAutoBackupCloud Drop Box Settings
 • SQLAutoBackupCloud Google Drive Settings

Plani Falas

ALL 0

Shkarko Tani
 • Planifikon oraret e arshivimit te databazes
 • Kompreson kopjen e bazës së të dhënave
 • Dergon kopjen në dosjet lokale dhe në rrjet
 • Dergon kopjen në FTP Server
 • Dergon kopjen në Drop Box
 • Numri maksimal i detyrave (1)
 • Kriptimi AES e dosjeve Zip
 • Suporti teknik (Nuk perfshihet)

Plani Vjetor

ALL 1.990 /Vit.

Telefono 0693450856
 • Planifikon oraret e arshivimit te databazes
 • Kompreson kopjen e bazës së të dhënave
 • Dergon kopjen në dosjet lokale dhe në rrjet
 • Dergon kopjen në FTP Server
 • Dergon kopjen në Drop Box
 • Dergon kopjen në Google Drive
 • Numri maksimal i detyrave (Pa limit)
 • Kriptimi AES e dosjeve Zip
 • Suporti teknik (6 muaj)

Plani Pa Limit

ALL 3.990

Telefono 0693450856
 • Planifikon oraret e arshivimit te databazes
 • Kompreson kopjen e bazës së të dhënave
 • Dergon kopjen në dosjet lokale dhe në rrjet
 • Dergon kopjen në FTP Server
 • Dergon kopjen në Drop Box
 • Dergon kopjen në Google Drive
 • Numri maksimal i detyrave (Pa limit)
 • Kriptimi AES e dosjeve Zip
 • Suporti teknik (1 Vit)

Kontakt

Nëse keni një pyetje ose koment rreth programit, ju lutem mbusheni formen më poshtë.

Adresa

SpaceNet, Inc.
Rr."Islam Alla"
Pall.Vjero, kt.1, Nr.7
P: (+355) 693 45 0856
Xhaferaj Kontabilitet
Rr."Bogdaneve"
Pall.Eurokol, ap.1
P:0692040640

Na ndiqni